Broft Stanislav


Broft Stanislav — poloha na břiše

 


Broft Stanislav — Trakční test

 


Broft Stanislav — Landau

 


Axilární vis

 


Broft Stanislav – Vojtova boční metoda

 


Broft Stanislav – Colis horizontál

 


Broft Stanislav — Colis vertikál