1 hyperlordotické držení a ventrální postavení pánve (riziko vzniku skoliózy v případě i malé nerovnosti pánevních os)