4 Vývojová kineziologie – patologické projevy

Vyobrazení porušené automatiky držení těla se šikmým postavením pánve, kyčelní klouby jsou rotovány na vnitřní stranu, deviované postavení kloubních os kolenních a hlezenních kloubů

Nejvýrazněji se patologie motorického vývoje projeví v porušení schopnosti fyziologické extenze a s ní spojené rotace páteře. Následný dopad tohoto porušeného vývoje se projeví v normálním rozsahu rotací v kořenových kloubech (ramenních a kyčelních). Dále se tato porucha šíří až do kloubů aker končetin. Takto se postupně vytvoří zásadní patologická změna v globální motorice těla.

Porušené řízení automatické kloubní centrace se projevují:

 • – v porušení kloubní centrace a to jak ve smyslu statickém, tak i dynamickém
 • – v převaze vnitřní rotace, zvláště u kořenových kloubů
 • – v převaze addukce, nejmarkantněji na kloubech kyčelních
 • – v převaze flexe
 • – v převaze ulnární deviace v postavení ruky
 • – v omezení supinace předloktí
 • – v povšechném omezení fyziologického kloubního rozsahu
 • – v postupně vznikajících kloubních subluxacích až luxacích, nejčastěji u kyčelních kloubů
 • – v porušeném držení hlavy v předsunu
 • – v porušeném držení dolní čelisti, nejčastěji v retrogenii
Vyobrazení patologického držení těla kojenců v poloze na zádech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyobrazení patologického držení těla kojenců v poloze na zádech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyobrazení patologického držení těla kojenců v poloze na zádech a na břiše

 

 

 

 

Vyobrazení patologického držení těla kojenců v poloze na zádech a na břiše

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyobrazení patologického držení těla kojenců v poloze na zádech a na břiše

Poruchy myoskeletální jsou patrné ve vadném držení těla a to na všech úrovních:

 • propadnutí nožních kleneb
 • deviace os patních a tarsálních kostí i prstců
 • deviace os chodidel na vnitřní straně
 • deviace os dlouhých kostí dolních končetin
 • deviace os kolenních kloubů
 • vnitřní rotace kyčelních kloubů relativně zkracující DK
 • laterální zešikmení pánve
 • axilární rotace pánve
 • flekční postavení pánve zapříčiňující funkční zkrácení DK a její rotace
 • hyperlordotické držení bederní páteře
 • laterální vychýlení osy bederní páteře
 • axiální rotace osy bederní páteře
 • hyperkyfotické držení hrudní páteře
 • porušení konfigurace hrudníku
 • porušení páteřních os
 • porušené postavení pletenců ramenních v nestejné výši a v protrakci
 • porušení dechového stereotypu
 • porušená konfigurace hrudníku
 • porucha automatiky držení dolních končetin a levé ruky
 • těžké poruchy řízení automatiky držení těla
 • bezprostřední změna automatiky držení po terapii
 • poruchy automatiky základních pohybových stereotypů

chůzového

úchopového

dechového

stereotypů orofaciální oblasti

polykací

žvýkací

 • porucha okluze zubní
 • vznikají poruchy řeči, zpěvu, hry na dechové nástroje

  Vyobrazení patologického držení těla kojenců v poloze na zádech a na břiše
Vyobrazení patologického držení těla kojenců v poloze na zádech a na břiše